Formular za akreditacije


Podaci o mediju

Izaberite vrstu medija:
 Pisani mediji Radio Televizija Sajt

Ime *

Adresa *

Internet prezentacija *

Kratak opis medija i pokrivenosti (lokalna, regonalna, nacionalna), emisija… *

O kojim prethodnim događajima Queen Estrade ste izvještavali? *

Način na koji planirate da medijski propratite sledeći događaj? *Akreditacija važi za sledeću osobu

Ime i prezime *

Zanimanje *

Broj lične karte

Broj mobilnog telefona *

Email adresa *
Comments are closed.

Back to Top ↑